RTVsystem   
  Top » Katalog » Gwarancja Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Kategorie
Elektryczne (61)
AGD (4)
CD i DVD (2)
Elektronika (19)
LCD płyty główne (71)
LCD T-com (34)
LCD-inwertery (32)
LCD-Matryce (3)
LCD-zasilacze (53)
LINAK-SERVICE (3)
TV LCD na części (16)
PLAZMA -moduły (60)
RTV (411)
TV-SAT (100)
WLAN, LAN, WAN (39)
Audio (30)
Kable i akcesoria (508)
PILOTY (32)
Inne (178)
Komputerowe (100)
Baterie
 (69)
Informacje
Kontakt
O firmie
Bezpieczeństwo
Gwarancja
Wysyłka i zwroty
Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancyjne

- Gwarantuje się sprawne działanie podzespołów oraz innych rzeczy będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych w dalszej części umowy Sprzętem).

- Gwarancji udziela się na każdy podzespół z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu Sprzętu i wynosi jeden rok. Jeżeli wraz ze sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działalności sieci serwisowej producenta, stąd też nie zajmuje się pośrednictwem przy naprawie sprzętu, który winien być serwisowany w tejże sieci.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

- Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego W siedzibie firmy na własny koszt i ryzyko. Przesyłka musi zawierać dokument zakupu (faktura lub paragon) oraz informację ze szczegółowym opisem objawów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego warunków gwarancji.

- Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Elementy komputerowe i inne wrażliwe na ładunki elektrostatyczne, powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.

- Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji, również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego.
Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia:

  • zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub wyładowania atmosferycznego. W szczególności dotyczy to wzmacniaczy, kamer, rejestratorów, komputerów,

  • są następstwem uszkodzeń mechanicznych.

  • zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją Sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,

  • są następstwem, posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub instrukcją producenta,

  • są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej,

  • zostały spowodowane zalaniem Sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniami,

  • wynikają z eksploatacji Sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, zbyt duża wilgotność, kwasowość, wynikają z użytkowania niewłaściwie,

  • są następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,

  • są następstwem uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

 1. Pojęcie „wady sprzętu” nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

 3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za utracone koszty w rezultacie ujawnienia się wady. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

 4. Towar nie odebrany z serwisu w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

 6. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

 7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176)

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
Nowości więcej
OB2269
OB2269
5,00zł
Bestsellery
01.Kabel Satlan Trishield 1.13 miedź Cu /100m/
02.KABEL KONCENTRYCZNY F690BV+ZEL/300 ŻELOWANY Lx K531
03.WTYK F/ZAC-TRISET-113/PCT DO KABLI TRISET 113 + zacisk
04.WTYK F/ZAC-RG-6/PCT KOMPRESYJNY NA RG-6
05.KABEL KONCENTRYCZNY TRISET-113 ROLKA 100M
06.PRZEJŚCIE F-G/F-G "BECZKA" TAJWAN - 2112
07.WTYK IEC-W/ZAC-TRI113/PCT KOMPRESYJNY
08.WTYK F/6.5-IMPORT - 1776
09.ANTENA 44/21-69/TRIDIGIT KIERUNKOWA UHF - 2501
10.SKRĘTKA UTP/KAT.6/1Mb 4-PARY BEZ EKRANU - 2270
Recenzje więcej
J1BA-001-naprawa
naprawa urządzeń zawierających elementy elektroniczne firmy ..
5 z 5 Gwiazdek!